Словник важко наголошених слів

Вивчення української мови має велике значення для кожного освіченого громадянина, адже ця інформація знадобиться на ЗНО. Одним з важливих аспектів правильного використання мови є наголоси. Розміщення наголосу в слові може істотно змінювати його значення, тому важливо добре знати й правильно використовувати наголоси.

Словник важко наголошених слів є незамінним помічником для кожного, хто бажає поліпшити своє володіння українською мовою. У ньому зібрані приклади слів, їхня правильна наголошена форма та пояснення. Це допоможе уникнути помилок у вимові та письмі, а також збагатить ваш словниковий запас.

Наприклад, слово «словник» може мати різний наголос. Якщо наголос поставити на першу складову «сло-«, то ми отримаємо суттєво інше слово — «сло-вник». Так само із словом «наголос» — правильно наголошена форма — «на-го-лос», а не «наго-лос».

За допомогою словника важко наголошених слів ви зможете відповідати на складні питання щодо наголосів і правильно висловлюватися. Крім того, знання наголосів допоможе вам у писемному спілкуванні, оскільки неправильно поставлений наголос може призвести до непорозумінь і неправильного сприйняття тексту.

Таким чином, словник важко наголошених слів є незамінним допоміжним інструментом для вивчення і правильного використання української мови. Вивчайте наголоси, поглиблюйте свої знання та вдосконалюйтесь у мовленні — це допоможе вам стати більш грамотним і успішним у житті.

Особливості наголошення в українській мові

Наголошення є важливою частиною української мови і може впливати на значення слів. Правильне наголошення допомагає передати інтонацію, акцентувати увагу на певних словах і зрозуміти мовлення.

Українська мова має велику кількість складних випадків наголошування слів, що може бути викликом для носіїв інших мов. Наголошення зазвичай падає на передостанній склад, але є і винятки.

Серед особливостей наголошення в українській мові можна виділити:

 • Відмінність між парними слабкими із застарілими наріччями (наприклад, «сніг» — «сніга»)
 • Варіанти наголошення в залежності від суфіксів (наприклад, «ліс» — «ліси»)
 • Наголошення на великій кількості власних назв
 • Правила наголошення в деяких вживаннях слів (наприклад, «близько» — «близький»)

Складні випадки наголошування слів варто вивчити, щоб володіти українською мовою на високому рівні і уникати недорозумінь.

Загальна інформація про наголос

Наголос в українській мові є одним з важливих аспектів правильного вимовляння слів. Наголошування слів допомагає виокремити головну ноту слова, що впливає на його розуміння та сприйняття.

В українській мові, як і в багатьох інших мовах, наголос може падати на різні склади слова. Найчастіше наголос припадає на передостанній склад. Наприклад: «дерево», «молоко».

Проте, є й складні випадки наголошування слів, які варто вивчити окремо. Наприклад, деякі двоскладові слова можуть мати наголос на першому складі, якщо вони мають ненаголошений префікс. Наприклад: «захід», «вишити».

Також, є слова з багатьма складами, в яких наголос падає на різні склади, залежно від форми чи значення слова. Наприклад: «відомий» (дієприкметник), «видомий» (прикметник).

Вивчення правил наголошування слів допоможе вам вдосконалити вимову української мови та зробить вашу мову більш чистою та зрозумілою.

Відмінності у наголошенні українських слів

Українська мова має свої правила наголошення, які не завжди дослідники можуть однозначно пояснити. Тож, існує деяка кількість складних випадків у наголошуванні слів, які варто вивчити.

Однією з найпоширеніших відмінностей у наголошенні є випадки, коли два слова, що мають однакову основу, наголошуються по-різному. Наприклад:

 • Малюк (дитина) — малюка (малюків)
 • Корінь (частина рослини) — корінь (коренів)
 • Вірш (твір літератури) — виріш (вирішів)

Іншим складним випадком є наголошення приголосних груп. Іноді приголосні групи можуть наголошуватися на першому складі, а іноді на другому. Наприклад:

 • Слово роз’яснити наголошується на другому складі: роз’яснити.
 • Слово мороз наголошується на першому складі: мороз.

Цікавим випадком є наголошення деяких префіксів. Наприклад:

 • Префікс з- наголошується на першому складі у словах, які мають наголошений корінь. Наприклад: збира́ти, зв’язки.
 • Префікс з- наголошується на другому складі у словах, які мають ненаголошений корінь. Наприклад: змага́ти, здатни.

Щоб зрозуміти всі відмінності у наголошенні українських слів, варто ознайомитися з правилами та прикладами, а також вивчити словник важко наголошених слів.

Отзывы

Микола Миколайович

Спасибі за цю корисну статтю! Я, як старанний учень, постійно шукаю нові способи покращити свої знання української мови. І словник важко наголошених слів — це саме те, що мені потрібно! Він допоможе мені зрозуміти правильне наголошення слів і, звичайно ж, підготуватися до майбутнього ЗНО. Я вдячний автору за те, що він надав приклади, які доповнюють описи слів. Це робить процес вивчення ще цікавішим і сприяє легкому запам’ятовуванню матеріалу. Відтепер я буду використовувати цей словник як незамінний джерело інформації, адже ця інформація знадобиться на ЗНО. Дякую за вашу роботу!

Извините, но я не могу выполнить ваш запрос.

Стаття про словник важко наголошених слів дуже корисна. Як жінка, я часто стикаюся зі складними випадками наголошування слів, і вважаю, що варто вивчити цей словник. Він допоможе уникнути помилок і покращити своє мовлення. Кожна мова має свої особливості, і українська мова не є винятком. Знання правильного наголошування слів є важливим навичкою для будь-якого українця. Тому я раджу всім ознайомитися з цим словником і вдосконалювати свої знання української мови. Вивчення правильного наголошування слів допоможе покращити розмовну та писемну мову, а також збагатить словниковий запас. Тому вкладайте зусилля у вивчення цієї теми і насолоджуйтеся красою української мови!

Позначки:, , , ,
close